De officiële adviesraad

De jeugdraad van Knokke-Heist bestaat onder andere uit 11 verkozen leden (de coördinatieraad). Zij vormen tevens het dagelijks bestuur van de jeugdraad.
Maandelijks komen zij samen om adviezen op te stellen, discussiëren over standpunten rond jeugdwerk in Knokke-Heist en zich ontfermen over het beleid van het gemeentebestuur.

Een lid van het dagelijks bestuur van de jeugdraad van Knokke-Heist:

  • Vertegenwoordigd alle jongeren en hun organisaties.
  • Werkt mee aan adviezen op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur.
  • Werkt nauw samen met de jeugddienst.
  • Participeert jongeren om mee te werken aan adviezen.

Het dagelijks bestuur wordt elke 2 jaar opnieuw verkozen tijdens verkiezingen op de Algemene Vergadering. De huidige coördinatieraad zetelt sinds december 2019. De volgende verkiezingen zijn gepland voor december 2021.

Naast het verkozen dagelijks bestuur bestaat de jeugdraad ook uit een algemene vergadering. Deze algemene vergadering bestaat uit een aantal vaste waarden. De algemene vergadering komt halfjaarlijks samen. Uiteraard is iedereen welkom om hierheen te komen.

Het dagelijks bestuur
Wie zetelt er in het dagelijks bestuur?

De algemene vergadering
Wie zetelt er in de algemene vergadering?