Als adviesraad schrijven wij adviezen voor het gemeentebestuur over alles dat betrekking heeft tot jongeren en jeugdwerk.
Heb jij een idee voor een advies of erger jij je ergens aan?
Neem dan contact met ons op en wij zorgen ervoor dat het gemeentebestuur luistert naar jou stem!

03/07/2020

Herstellingen jeugdgebouwen

De Jeugdraad van Knokke-Heist geeft een spontaan advies aangaan de herstellingen van de
jeugdgebouwen in Knokke-Heist…

22/03/2020

Wijziging algemene politieverordening

De Jeugdraad van Knokke-Heist geeft een niet-bindend advies ten aanzien van de vooropgestelde
wijzigingen in de algemene politieverordening. Deze algemene politieverordening…


05/03/2020

Herbruikbare bekers

April 2019 bracht op vlak van wegwerpmateriaal en herbruikbare, ecologische alternatieven een
nieuwe wetgeving tot stand die in voegen getreden is vanaf januari 2020…

23/01/2020

Molenhoek speeltuinen – infrastructuur voor jongeren

Ook kan dit advies gekaderd worden binnen het
masterplan ‘Spelen en verpozen’ waarbij we speelruimten voor de jongeren van Knokke-Heist in een
optimale staat willen houden…

17/12/2019

Mogelijkheid tot ontwerpen en uitvoeren van een lichtplan

Naar aanleiding van de situatie rondom De Pluim, waar er zich nu een moeilijke verkeerssituatie
voordoet door het verleggen van het fietspad, stelden we ons de vraag of het mogelijk…


30/10/2019

Meerjarenplan Cultuur Knokke-Heist 2020-2025

Hierbij willen zij ook enkele praktische voorstellen geven voor de vier verschillende zuilen (Jeugd,
Erfgoed, Bibliotheek en Cultuur) en enkele bedenkingen. Deze voorstellen…

30/10/2019

Gemeentelijke subsidieverdeling Jeugdwerkinitiatieven werkjaar 2018-2019

Twee uitzonderlijke aanvragen werden gedaan. Door jeugdclub ’t Verzet voor een aankoop van een
kuismachine en door Scouts en Gidsen voor de aankoop van een container…

07/11/2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Op zondag 14 oktober 2018 trokken we opnieuw met z’n allen naar de stembussen. In Knokke-Heist
waren dit 2044 inwoners tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar oud op een…