Link naar Jitsi Meet vergadering: https://meet.jit.si/AlgemeneVergaderingJeugdraadKnokke-Heist
Gelieve jullie microfoon zo veel mogelijk te dempen zodat er zo weinig mogelijk ruis op de vergadering zit.

Geachte leden van de Algemene Vergadering,

Naar jaarlijkse gewoonte is onze AV steeds in het begin van de kerstperiode. Jullie zijn daar van harte op uitgenodigd en we hopen jullie dan ook talrijk te mogen ontvangen.
Dit jaar is de AV op 19 december 2020 om 20u online via Jitsi.
Iedereen die wilt kan deelnemen aan deze vergadering.

Op de agenda staan volgende punten:
1. Agenda2. Verwelkoming door de voorzitter 
3. Goedkeuring AV verslag dd: 25/09/2020 
4. Financiën 
4.1. Begroting 2021 
5. Update adviezen 
5.1. Geschreven adviezen 
5.2. Lopende adviezen 
5.3. Gevraagd advies 
6. Evaluatie voorbije activiteiten sinds AV 25/09/2020 
6.1. EHBO 
6.2. Fluo-actie 
6.3. Zeepkistenrace 18/10/2020 
6.4. Dag van de Jeugdbeweging 23/10 
6.5. Nacht van de Jeugdbeweging 23/10 
6.6. Halloween 30/10 tem 1/11 
6.7. Sintintrede 28/11 
7. Komende activiteiten 
7.1. Fluoactie 
7.2. Winterdrink: 12/01/2021 
7.3. Debattle 
7.4. ZAPP Party 
7.5. Leidingsweekend 26/02 tem 28/02 
7.6. Paintball-event 
7.7. Paasgrabbel 
7.8. Honderd dagen fuif of andere optie
7.9. Boereleute 
7.10.Kidsnamiddag zomer 
8. Opmerkingen secretariaat 
9. Opmerkingen materiaalmeesters 
9.1. Website 
9.2. Reglement 
9.3. Tekorten 
9.4. Algemeen 
9.5. Camionette 
9.6. Tenten 
10. Varia 
11. Mededelingen vanuit de jeugdraad 
12. Mededelingen vanuit het gemeentebestuur 
13. Mededelingen van ’t Verzet 
14. Mededelingen vanuit de jeugdbewegingen 
15. Ronde tafel 

Hou jullie goed en taai!

Copyright © 2021 Jeugdraad Knokke-Heist. Alle rechten voorbehouden.
Inloggen