Standpunt Jeugdraad ivm afschaffingsbeleid activiteiten en evenementen

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,
Geachte leden van de gemeenteraad,

In onderstaande brief wensen wij, de Jeugdraad Knokke-Heist, het huidig afschaffingsbeleid van de activiteiten en evenementen aan te kaarten en het standpunt van de jeugd mee te geven hierrond.

Kind of jongere zijn in tijden van covid-19 en de bijhorende maatregelen. Het is allesbehalve een evidentie. Het gebrek aan sociaal contact, wat zo belangrijk en cruciaal is in de ontwikkeling van kinderen en jongeren, is gewoon nefast. De sociale interacties die ervoor zorgen dat een kind zijn of haar sociale competenties (empathie, communicatie, samenwerking, altruïsme, conflicten voorkomen en oplossen, ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid,…) kan ontwikkelen, vallen opnieuw voor een deel weg. De uitzichtloosheid en arbitraire insteek van de maatregelen en het gevoel hebben geen inspraak te krijgen, zorgen voor angst en spanning. Angst en spanning die je niet op je gebruikelijke manieren kan kwijt raken want ruimte om te praten/sporten/spelen met vrienden was (en in geval van de activiteiten binnen is) er net minder en minder. Alles overkomt je en je moet er als kind of jongere maar leren mee omgaan. Een gevoel van machteloosheid en eenzaamheid neemt de bovenhand. Momenteel wordt er blindgestaard op cijfers van besmettingen. Maar er komen andere cijfers op de voorgrond: cijfers van jongeren die erdoor zitten, jongeren die depressies ontwikkelen door een ontbrekend toekomstperspectief, psychiatrische opnames, zelfmoord, … Statistieken en onderzoek toont aan dat er een duidelijke toename is van psychische problemen zoals stress, angst en depressieve klachten als impact van de pandemie. Dit effect wordt zowel gezien bij de algemene bevolking als bij gezondheidswerkers evenals in kwetsbare doelgroepen (Rajkumar, 2020 ; Xion et al, 2020). De gezondheidsenquêtes van Sciensano bij de Belgische bevolking tonen een toename van mentale gezondheidsproblemen zoals angststoornissen en depressieve stoornissen. Ook lopen mensen die covid-19 opgelopen hebben, een groter risico om een psychiatrische problematiek op te lopen (Taquet et al. 220). Dit alles kan een suïciderisico verhogen, ook op lange termijn, maar dit lijkt in dovemans oren te vallen.

Het is niet voldoende om naar school te kunnen gaan. Kinderen en jongeren hebben nu eenmaal ook recht op en nood aan ontspanning en vrije tijd.


We hebben de indruk dat het beleid zo ver af staat van de leefwereld van jongeren dat je als jeugd eigenlijk gewoon niet telt. Waar zijn die mensen op het beleidsniveau met een pedagogische achtergrond, een pedagogische visie, het mandaat en de ballen om te vechten voor het standpunt van de jeugd? Het lijkt alsof de voeling met de jeugd weg is en er arbitrair gehandeld wordt. Dat is in gebruikelijke omstandigheden, maar nu helemaal, erg verontrustend. Een voorbeeld van het arbitrair handelen is dat de lessen in de MAAK mogen doorgaan, maar gelijkaardige danslessen van groepen zoals Le Cygne en Heliopsis mogen dan weer niet. Vind de logica maar waar men kan, want wij zien het niet.


Het gevolg is dat er bij ons als jeugdraad (en vermoedelijk ook bij andere mensen die nauw contact hebben met de jeugd) meer en meer frustratie ontstaat. De motivatie en het engagement om covid-19-proof activiteiten en evenementen te organiseren die ten voordele zijn van de sociale ontwikkeling van de jeugd, is er nog steeds. Waarom dan worden deze dan hals over kop geannuleerd wanneer die perfect zouden kunnen doorgaan? Waarom is er geen sprake van een omgekeerde quarantaine, waarbij je de meest kwetsbare mensen bescherming biedt, in plaats van opnieuw de jeugd te isoleren? Waarom krijgen wij meer en meer het gevoel dat hier absoluut niet bij wordt stilgestaan? Er is een federaal kader waarbinnen activiteiten voor de jeugd kunnen blijven doorgaan. Iedereen is gemotiveerd om zich aan te passen, om mee te denken, om binnen dit kader te doen wat we kunnen voor de jeugd. En toch worden net deze zaken hals over kop op lokaal niveau, en zonder na te denken over de gevolgen voor de jongeren, afgeschaft. Terwijl de simpele activiteiten en evenementen die wij, compleet binnen de richtlijnen van de maatregelen, organiseren en herorganiseren en nogmaals herorganiseren zoveel meer als doel hebben en bereiken dan simpelweg plezier en vertier.

De prioriteit momenteel ligt niet bij de jeugd. Wat wij als jeugd ook volledig begrijpen. De problemen in de gezondheidszorg moeten worden aangepakt. Al willen we hier toch ook even vermelden dat Knokke-Heist qua covid-19-incidentie de 12de best scorende gemeente in België is en we met een ongekend hoge vaccinatiegraad van 85 procent zitten. Hierdoor begrijpen we de beslissing helemaal niet. Opnieuw een (gemodifieerde) lockdown heeft ook totaal geen nut wanneer je net die groepsimmuniteit wilt behalen die we allen nastreven. We vragen gewoon om de jeugd niet te vergeten. Om af en toe ook eens te denken uit het standpunt van de jeugd. Om te luisteren naar de jeugd en effectief ook advies te vragen aan de jeugdraad als dergelijke zaken beslist worden (wat nu vergeten lijkt te zijn ondanks dat wij volgens het decreet lokaal bestuur een verplichte adviesraad zijn). Om geen activiteiten af te schaffen die perfect kunnen doorgaan uit angst. We vragen jullie om een gesprek met ons mogelijk te maken. Geef ons terug ademruimte. We staan nog steeds open om ons aan te passen aan allerlei maatregelen. We zijn creatief, innovatief en enorm veerkrachtig om er onder deze moeilijke omstandigheden toch te kunnen zijn voor elkaar. We vinden onze evenementen, bijeenkomsten, ontmoetingen of activiteiten wel telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw uit. Maar zeg niet gewoon ‘nee’, omdat dat het makkelijkste is, onder druk van meer aanwezige groeperingen of uit schrik. Geef ons opnieuw perspectief en een eenduidig werkkader om vrije tijd en ontspanning voor alle jongeren mogelijk te maken. Niemand wil verantwoordelijkheid voor mogelijke covid-19-besmettingen, maar wie wil en kan er verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van onze jeugd, nu en in de toekomst? Welke weg nu door het lokaal beleid bewandeld wordt, heeft een impact op het psychisch welzijn van onze jongeren. De huidige jeugd staat bekend om hun veerkracht en begrip.

Alleen is die veerkracht en dat begrip niet oneindig.

Met vriendelijke groeten,
De Jeugdraad Knokke-Heist

Copyright © 2021 Jeugdraad Knokke-Heist. Alle rechten voorbehouden.
Inloggen